C-Kaffe

Sáng tạo sự khát khao

Bên trong từng ly C-Kaffe là những giọt mồ hôi và công sức lao động của người nông dân Việt Nam. Trân trọng và yêu quý nền văn minh lúa nước, vì vậy, tại C-Kaffe chúng tôi, cà phê không chỉ là cà phê – mà còn là một thứ nước uống thấm đẫm tinh thần Việt, văn hóa Việt. C-Kaffe toàn tâm toàn ý trong tất cả các khâu để trở thành một loại nhu yếu phẩm.
C-Kaffe

Tin C-Kaffe

Fresh, Tasty Meals

Sản phẩm

Steak In has the perfect place to enjoy fine food and great cocktails with excellent service, in comfortable atmospheric surroundings. We have a soft dining room, combined with an open kitchen, coffee take out bar and alovely awesome on site coffee roastery.
All Breakfast Dessert Dinner Drinks Lunch
$31.95

Grilled American Fillet

Pork fillet, ginger, garlic, honey, pepper & canola oil.creamy chesapeake crab dip with artichoke, baked and topped with cheddar cheese, with crusty bread for dipping. creamy chesapeake crab dip with artichoke, baked and topped with cheddar cheese.
$39.95

Grilled Seafood Paella

Monkfish, onion, paella rice, garlic & smoked paprika, creamy chesapeake crab dip with artichoke, baked and topped with cheddar cheese, with crusty bread for dipping. creamy chesapeake crab dip with artichoke, baked and topped with cheddar cheese.
$48.95

Roast Sea Trout

Roast trout, English asparagus, watercress & royals, creamy chesapeake crab dip with artichoke, baked and topped with cheddar cheese, with crusty bread for dipping. creamy chesapeake crab dip with artichoke, baked and topped with cheddar cheese.
$20.95

Smoked Paprika Hum

Red peppers, roasted garlic, lemon slices, olives & mint, creamy crab dip with artichoke, baked and topped with cheddar cheese, with crusty bread for dipping. creamy chesapeake crab dip with artichoke, baked and topped with cheddar cheese.
C-Kaffe

Khách hàng của C-Kaffe

Một trong những giả thuyết đặc sắc nhất về việc cà phê được lưu hành rộng rãi chính là do Giáo Hoàng Clemente đệ VIII - vị Giáo Hoàng đầu tiên ban phép lành cho hạt cà phê và giúp nó thoát khỏi gông cùm "thức uống của quỷ" để sau đó được truyền bá rộng khắp ...

Vượt qua không gian, thời gian, sắc tộc, tôn giáo, chính trị, giai cấp ... để hơn 400 năm sau, cà phê đã trở thành một thứ nước uống quốc tế nhưng vẫn mang đặc trưng của mỗi vùng miền văn hóa trong từng giọt đắng. C-Kaffe | Sáng tạo sự khát khao